STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.11 Antal företag med odling av vissa övriga grödor 1966 - 2004

1.11 Number of holdings with certain other crops 1966 -2004

År

Foderärter och vicker

Kokärter/
Konserv-ärter

Åkerbönor

Ärter, åkerbönor mm

Frövall

Grönfoder- och ensilageväxter

Slåttervall utnyttjad

Betesvall utnyttjad

Slåtter- och betesvall

1966

1 773

2 490

..

..

15 261

35 725

166 926

82 283

..

1971

1 116

1 413

..

..

6 190

20 927

126 575

65 829

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976

1 366

1 106

1 047

..

3 019

15 280

104 180

59 367

..

1980

2 087

735

637

..

2 979

12 837

93 664

51 813

..

1985

8 132

925

321

..

1 801

10 776

83 097

45 571

..

1990

..

878

..

4 789

1 649

9 179

72 468

40 635

..

1995

..

..

..

1 871

1 037

..

..

..

71 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

..

562

..

3 495

690

918

..

..

54 673

2004

..

598

..

3 158

771

5 671

..

..

52 212