STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.16 Antal företag med husdjur av olika slag 1927 - 2004

1.16 Number of holdings with animals 1927 - 2004

År

Nötkreatur

Får exkl. lamm

Hästar

Svin

Höns exkl. kycklingar

1927

411 127

143 330

282 922

348 917

402 310

1932

398 493

93 180

273 576

321 488

376 260

 

 

 

 

 

 

1937

389 536

63 916

269 240

329 150

349 125

1951

301 496

33 172

231 392

224 743

257 515

1966

144 582

10 544

63 669

93 955

84 636

1970

107 895

9 327

..

57 473

59 442

1975

85 696

10 004

..

40 888

37 746

 

 

 

 

 

 

1980

70 503

10 125

..

26 017

24 620

1985

58 872

10 536

..

19 830

17 531

1990

47 292

9 688

..

14 301

12 900

1995

41 990

9 985

14 300

10 753

9 593

2000

32 063

8 041

15 325

4 809

5 678

 

 

 

 

 

 

2004

27 626

8 237

16 310

3 194

5 376

Anm. Före 1990 redovisas endast djur på företag med mer än 2 ha åker. Uppgiften för
hästar 2004 avser 2003