STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.19 Antal företag med nötkreatur efter mjölkkobesättningarnas storlek 1976 - 1995

1.19 Number of holdings with bovine animals by size of milk cow herd 1976 - 1995

År

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

Summa

 

0

1 - 9

10 - 24

25 - 49

50 - 74

75 -

 

1976

25 436

28 969

22 616

4 278

418

211

81 928

1980

26 360

17 185

20 368

5 714

636

240

70 503

1985

23 809

9 882

16 770

7 196

898

317

58 872

1990

21 371

5 228

11 811

7 428

1 069

385

47 292

1995

24 247

2 303

7 395

6 288

1 243

514

41 990