STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.24 Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 1996 - 2003

1.24 Number of holdings with fattening pigs by size of herd 1996 - 2003

År

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

Summa

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

 

1996

5 028

991

710

313

412

7 455

1999

2 872

707

566

302

462

4 909

2003

1 402

431

439

240

481

2 993