STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.25 Antal får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

1.25 Number of sheep (excl. lambs) by size of herd 1968 - 2003

År

Besättningsstorlek, antal får (exkl. lamm)

Summa

 

1-9

10-24

25-49

50-

 

1968

25 701

32 436

27 480

59 161

144 778

1970

22 776

29 787

28 146

64 766

145 475

1975

24 940

34 943

29 897

67 790

157 570

1980

25 442

40 892

32 354

62 355

161 043

1985

26 429

45 140

37 840

64 435

173 844

1990

23 876

41 740

39 330

57 028

161 974

1995

19 770

55 336

46 033

74 300

195 439

2000

12 671

49 093

46 400

90 104

198 268

2003

11 419

45 885

46 246

106 913

210 463