STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.27 Antal höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

1.27 Number of hens (excl. chickens) by size of herd 1968 - 2003

År

Besättningsstorlek, antal höns (exkl. kycklingar)

Summa

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

 

1968

1 170 417

1 264 227

2 057 766

558 828

5 051 238

1970

910 793

872 141

1 889 873

950 038

4 622 845

1975

583 471

464 007

1 356 258

1 824 198

4 227 934

1980

360 752

259 461

1 276 380

4 040 559

5 937 152

1985

259 829

176 023

1 127 824

4 985 307

6 548 983

1990

185 804

122 461

897 009

5 186 669

6 391 943

1995

133 368

78 218

643 724

5 244 960

6 100 270

2000

75 621

32 101

385 897

5 176 036

5 669 655

2003

70 846

25 845

283 863

4 117 124

4 497 678