STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.28 Antal företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek 1968 - 2003

1.28 Number of holdings with hens (excl. chickens) by size of herd 1968 - 2003

År

Besättningsstorlek, antal höns (exkl. kycklingar)

Summa

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

 

1968

56 677

15 935

3 596

59

76 267

1970

45 427

11 074

2 849

92

59 442

1975

30 036

5 877

1 674

159

37 746

1980

18 869

3 239

1 150

178

23 436

1985

13 993

2 225

938

217

17 373

1990

10 284

1 533

773

310

12 900

1995

7 952

945

410

286

9 593

2000

4 819

390

213

256

5 678

2003

4 745

317

156

204

5 422