STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.2 Hektarskörd av spannmål 1866 - 2004, femårsmedelvärden, kg/ha1,2

2.2 Yield of cereals 1866 - 2004, five years averages, kg per hectare

År

Höstvete

Vårvete

Råg

Korn

Havre

Blandsäd

Rågvete

1866/1870

1 330

1 160

1 290

1 220

1 200

1 280

..

1871/1875

1 460

1 370

1 380

1 480

1 300

1 450

..

 

 

 

 

 

 

 

 

1876/1880

1 330

1 430

1 360

1 450

1 330

1 410

..

1881/1885

1 300

1 490

1 330

1 470

1 340

1 460

..

1886/1890

1 500

1 360

1 440

1 500

1 290

1 490

..

1891/1895

1 630

1 490

1 410

1 450

1 360

1 570

..

1896/1900

1 830

1 430

1 480

1 440

1 280

1 550

..

 

 

 

 

 

 

 

 

1901/1905

1 730

1 390

1 440

1 430

1 200

1 490

..

1906/1910

2 110

1 630

1 560

1 690

1 530

1 900

..

1913/1915

2 110

1 420

1 590

1 790

1 480

1 790

..

1916/1920

1 850

1 150

1 410

1 540

1 360

1 600

..

1921/1925

2 170

1 300

1 640

1 700

1 500

1 880

..

 

 

 

 

 

 

 

 

1926/1930

2 210

1 660

1 640

1 820

1 680

1 990

..

1931/1935

2 410

1 830

1 940

1 980

1 760

2 120

..

1936/1940

2 280

1 810

1 840

2 050

1 830

2 140

..

1941/1945

1 920

1 470

1 700

1 850

1 390

1 700

..

1946/1950

2 240

1 790

1 840

2 060

1 530

1 910

..

 

 

 

 

 

 

 

 

1951/1955

2 470

1 840

2 050

2 200

1 630

2 110

..

1956/1960

2 650

2 210

2 170

2 350

1 900

2 170

..

1961/1965

3 670

2 800

2 520

2 810

2 680

2 560

..

1966/1970

3 880

3 080

2 760

2 830

2 860

2 560

..

1971/1975

4 720

3 920

3 560

3 300

3 170

2 790

..

 

 

 

 

 

 

 

 

1976/1980

4 430

3 740

3 400

3 370

3 220

..

..

1981/1985

5 330

4 550

3 730

3 660

3 730

..

..

1986/1990

5 930

4 600

4 140

3 810

3 570

..

..

1991/1995

5 900

4 600

4 600

3 790

3 460

..

..

1996/2000

6 130

5 200

4 940

4 100

3 900

3 230

4 710

 

 

 

 

 

 

 

 

2001/20043

6 100

4 840

5 270

4 270

3 960

3 500

4 960

1 Hektarskördestatistiken under 1800-talet torde ha varit betydligt mindre tillförlitlig än under senare perioder. Från slutet av 1920-talet bedöms statistiken vara av god kvalitet. Tillförlitligheten i skördestatistiken förbättrades därefter väsentligt år 1960, då hektarskattningar enligt den s.k. objektiva metoden infördes.

2 Uppgifterna avser 15 % vattenhalt (från 1960).

3 Fyraårsmedelvärden.