STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.3 Skörd av oljeväxter 1961 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ton1

2.3 Harvest of oilseeds 1961 - 2004, five years averages, 1000 metric tons

År

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

1961/1965

101

13

23

2

139

1966/1970

118

29

25

8

180

1971/1975

113

79

43

53

288

 

 

 

 

 

 

1976/1980

106

64

28

71

269

1981/1985

122

102

4

98

327

1986/1990

155

92

9

69

326

1991/1995

145

66

4

30

245

1996/2000

62

39

2

29

132

 

 

 

 

 

 

2001/20042

87

52

2

15

156

1 Uppgifterna avser 9 % vattenhalt.

2 Fyraårsmedelvärden.