STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.6 Produktion av animalieprodukter 1871 - 1913, femårsmedelvärden, 1000 ton

2.6 Animal production 1871 - 1913, five years averages, 1000 metric tons

År

Kött av nötkreatur, häst samt får och lamm

Griskött

Mjölk

1871/1875

86,2

34,3

1 340

1876/1880

88,7

36,1

1 415

1881/1885

94,6

41,0

1 552

1886/1890

100,2

53,5

1 779

1891/1895

109,9

67,5

2 052

1896/1900

119,4

78,7

2 375

1901/1905

126,2

82,8

2 714

1906/1910

132,2

96,2

3 031

1911/19131

136,1

106,6

3 320

1 Treårsmedelvärden.