STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.7 Slaktdjursbesiktningar, antal hela och till hela omräknade kroppar

2.7 Inspected slaughter, number of carcases

År

Storboskap

Kalv

Summa
nötkreatur

Häst inkl föl

Får inkl lamm och getter

Svin

1945/46

367 443

925 204

1 292 647

36 384

193 659

1 037 554

1950/51

400 803

958 154

1 358 957

35 394

118 492

1 832 340

1955/56

527 054

796 981

1 324 035

39 436

96 500

2 208 544

1960/61

490 362

543 878

1 034 240

22 314

68 621

2 774 600

 

 

 

 

 

 

 

1960

486 514

568 356

1 054 870

22 290

70 141

3 092 666

1965

573 802

349 862

923 664

24 806

124 784

3 087 646

1970

609 923

233 894

843 817

10 865

210 427

3 317 129

1975

523 184

182 223

705 407

6 790

265 529

3 792 155

1980

574 407

115 241

689 648

10 431

291 975

4 121 766

 

 

 

 

 

 

 

1985

584 219

137 830

722 049

10 717

318 126

4 250 413

1990

518 380

53 121

571 501

7 418

273 899

3 602 088

1995

501 685

29 930

531 615

7 725

188 630

3 742 660

2000

489 989

38 975

528 964

5 447

202 150

3 251 100

2004

457 987

33 894

491 881

5 041

193 228

3 364 834