STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2.10 Produktion av mjölk och ägg 1940 - 2004

2.10 Production of milk and eggs 1940 - 2004

År

Invägning av
mjölk vid mejeri

Övrig mjölk-
produktion

Total mjölk-produktion

Partihandelns invägning av ägg

Uppskattning av total produktion
av ägg

 

1000 ton

1000 ton

1000 ton

ton

ton

1940

..

..

4 469

..

58 900

1945

..

..

4 503

..

53 800

1950

..

..

4 852

..

85 000

1955

..

..

4 062

..

84 000

 

 

 

 

 

 

1960

3 340

4681

3 808

42 8002

95 500

1965

3 311

3233

3 634

47 300

95 000

1970

2 752

180

2 932

51 416

99 000

1975

3 023

143

3 166

58 124

109 000

1980

3 338

..

..

65 766

113 000

 

 

 

 

 

 

1985

3 581

..

..

83 426

126 000

1990

3 432

..

..

79 438

122 000

1995

3 243

..

..

68 500

105 000

2000

3 297

..

..

65 100

100 000

2004

3 229

..

..

75 000

102 000

1 Avser 1961.

2 Genomsnitt av 1959/60 och 1960/61.

3 Genomsnitt av 1964 och 1967.