STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.7 Åkerareal använd för oljeväxter 1943 - 2004, femårsmedelvärden, 1000 ha

1.7 Arable land used for oilseeds 1943 - 2004, five years averages, 1000 ha

År

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Övriga oljeväxter

Summa oljeväxter

1943/1947

..

..

..

..

..

39

1948/1951

..

..

..

..

..

143

 

 

 

 

 

 

 

1952/1955

56

9

..

..

22

107

1956/1960

39

5

14

2

7

67

1961/1965

44

9

14

2

18

87

1966/1970

50

19

15

7

4

94

1971/1975

46

47

23

39

2

156

 

 

 

 

 

 

 

1976/1980

45

41

16

50

2

154

1981/1985

45

58

4

63

1

171

1986/1990

56

57

6

47

0

166

1991/1995

61

44

3

25

1

135

1996/2000

22

20

1

18

15

77

 

 

 

 

 

 

 

2001/20041

28

25

1

10

4

68

1 Fyraårsmedelvärden.