STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:6

 

Svenskt jordbruk i siffror 1800 - 2004

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.9 Antal företag med odling av olika spannmålsslag 1966 - 2004

1.9 Number of holdings with cereals 1966 - 2004

År

Höstvete

Vårvete

Höstråg
/Råg

Vårråg

Höstkorn

Korn/
Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

1966

29 172

20 106

12 911

1 090

..

108 355

94 479

..

35 986

1971

29 804

10 605

17 038

768

..

96 069

82 647

..

19 452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976

34 097

10 792

21 771

543

..

83 826

73 489

..

15 056

1980

24 760

7 539

12 405

361

..

78 689

63 187

..

11 653

1985

18 532

10 387

8 556

..

..

70 939

55 214

..

9 698

1990

24 251

3 970

11 655

..

..

51 350

44 302

..

5 293

1995

16 619

3 869

5 499

..

3 644

41 047

34 503

6 275

4 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

18 585

3 929

4 007

..

1 760

32 534

30 796

5 945

4 594

2004

15 315

3 758

2 392

..

646

27 048

24 944

5 328

2 492

Anm. Från 1985 redovisas råg inte uppdelat på höstråg och vårråg; från 1995 är korn uppdelat på vårkorn och höstkorn samt blandsäd uppdelat på rågvete och blandsäd.