STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:4

 
Försäljning av mineralgödsel 2006/07
Sales of fertilizers during 2006/07
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Svag ökning av försäljningen av mineralgödsel efter en lång nedgångsperiod

Den totala försäljningen av mineralgödsel uppgick under gödselåret 2006/07 till 731 Mkg. Det är en uppgång med 2,7 % eller 19 Mkg sedan året innan. Försäljningen av mineralgödsel har sedan millennieskiftet minskat med 23 %.

Försäljningen uttryckt i rena växtnäringsämnen

Uttryckt i rena växtnäringsämnen ökade försäljningen av kväve till 167 Mkg. Detta är en ökning med drygt 4 % jmfört med 2005/06, då den lägsta försäljningen sedan 1960-talet redovisades. Försäljningen av fosfor minskade med 0,7 % medan kalium ökade med 1,3 % och uppgick till 14 respektive 31 Mkg. Svavelförsäljningen ökade med 2,1 % jämfört med 2005/06 och uppgick därmed till 24 Mkg. Kadmiuminnehållet i fosforsgödselmedlen har beräknats till 74 kg jämfört med 81 kg året innan.

Det förekommer också en viss försäljning av organiska gödselmedel, främst till ekologiska odlare. Via ordinarie handelskanaler uppgick denna försäljning till ca 1 000 ton rent kväve, 700 ton fosfor och 400 ton kalium.