STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2008:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2006/07

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Gunilla Thorsell, 036 - 15 59 49

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 18 november 2008.