STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2000-2007 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 2000 - 2007, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2007
i % av
2006

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Traktorer

1 673

1 637

1 645

1 578

1 741

1 850

1 996

2 291

115

Övrigt för traktorer

21

15

-

17

28

23

19

29

150

Redskap för jordbearbetning

224

207

176

178

161

126

145

330

228

Redskap för sådd och sprid-
ning

234

235

210

272

253

212

344

640

186

Bevattningsutrustning

14

14

14

25

25

25

15

15

100

Redskap för skörd och trösk-
ning

640

655

791

754

731

658

800

898

112

Redskap för rotfrukter

77

81

77

95

178

120

25

23

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar

94

65

78

171

246

217

170

172

101

Transportredskap och last-
apparater

292

281

276

271

302

347

420

494

117

Torkar, kvarnar m.m.

206

197

209

187

208

201

170

163

96

Utrustning för mjölkning

164

293

287

134

108

134

143

238

166

Stallutrustning samt övrig
inomgårdsutrustning

309

210

259

472

414

469

400

490

123

Redskap för grundförbättring

4

-

2

4

3

1

1

1

127

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

44

70

55

132

135

144

97

68

69

Skogs- och trädgårdsredskap
för lantbruket

-

-

-

242

318

317

328

339

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

4 023

3 960

4 107

4 532

4 851

4 844

5 074

6 190

122