STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:4

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

The investments of the agriculture sector in machinery and equipment has been estimated to 6 763 million SEK during 2008. This is an increase with 573 million SEK or about 9 % in current prices, compared with 2007.

Manny of the groups of equipment investments (based on the total sale) increased compared with 2007. The group equipment for land improvement and the group trailers had the highest increase with 247 % and 56 %. The sales of traktors were almost the same as 2007 (-1 %) and the average capacity in h.p. was 123 h.p. 2008 compared with 117 h.p. 2007. Equipment for root crops had the highest decreased with 33 % compared to 2007 followed by the group "Others for tractors" that decreased with 20 % the same period.

In constant prices the investments increased about 4 percent between 2007 and 2008.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 2001 - 2008, million SEK

2. Investments in agriculture machinery 1970 - 2008 in current and in constant prices (year 2008), million SEK

 

List of terms

Bevattningsutrustning

Equipment for irrigation

Grovfodersilor inkl. utrustning

Silage stores and equipment

Hackar för halm och grönmassa

Choppers for straw and silage

Handels- och stallgödselspridare

Fertilizer and dung spreader

Harvar

Harrows

Jordbearbetningsredskap

Mowing equipment

Kvarnar och foderbehållare

Mills och feedcontainers

Kvarnar

Mills

Maskiner för rotfrukter

Equipment for root crops

Lagersilo

Store silo

Pinnkultivatorer

Tine cultivators

Plogar

Ploughs

Pressar

Balers

Redskap för grundförbättring

Equipment for land improvement

Redskap för jordbearbetning

Equipment for tillage

Redskap för rotfrukter

Equipment for root crops

Redskap för skörd och tröskning

Equipment for harvesting and threshing

Redskap för sådd och spridning

Equipment for sowing and spreading

Redskap för underhåll och rengöring

Equipment för maintenance and cleaning

Rotorkultivator

Rotary cultivator

Räfsor, vändare och strängläggare

Rakes, tedders and swath turners

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

Equipment for forestry and gardening used by farmers

Skördetröskor

Combine harvesters

Slåttermaskiner och krossar

Mowers and mower conditioners

Sprutor

Sprayers

Stallinredningar

Stall equipment

Stallutrustning

Stable equipment

Såmaskiner

Sowing machines

Tallriksredskap och rotorkultivatorer

Disk harrows and rotor cultivator

Torkanläggningar

Driers

Torkanläggningar och lagersilor för spannmål

Driers and storage silos

Torkar

Driers (drying plants)

Traktorer

Tractors

Transportredskap och lastapparater

Transport and loading equipment

Utgödslings- och utfodringsanläggningar

Equipment for mucking out and feeding

Utrustning för mjölkning

Equipment for milk production

Vagnar

Waggons, trailers

Vältar

Rollers

Övrigt för traktorer

Others for tractors