STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:4

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Jimmie Enhäll, 036 - 15 63 42

statistik@jordbruksverket.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 19 November 2009.