STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:4

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2001-2008 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 2001 - 2008, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2008
i % av
2007

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Traktorer

1 637

1 645

1 578

1 741

1 850

1 996

2 291

2 266

99

Övrigt för traktorer

15

-

17

28

23

19

29

23

80

Redskap för jordbearbetning

207

176

178

161

126

145

330

435

132

Redskap för sådd och sprid-
ning

235

210

272

253

212

344

640

774

121

Bevattningsutrustning

14

14

25

25

25

15

15

15

100

Redskap för skörd och tröskning

655

791

754

731

658

800

898

1 126

125

Redskap för rotfrukter

81

77

95

178

120

25

23

16

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar

65

78

171

246

217

170

172

267

156

Transportredskap och last-
apparater

281

276

271

302

347

420

494

425

86

Torkar, kvarnar m.m.

197

209

187

208

201

170

163

174

107

Utrustning för mjölkning

293

287

134

108

134

143

238

255

107

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

210

259

472

414

469

400

490

539

110

Redskap för grundförbättring

-

2

4

3

1

1

1

3

247

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

70

55

132

135

144

97

68

59

87

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

-

-

242

318

317

328

339

386

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

3 960

4 107

4 532

4 851

4 844

5 074

6 190

6 763

109