STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:01

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2011

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2004–2011 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 2004 – 2011, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2011
 i % av
 2010

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Traktorer        

1 741

1 850

1 996  

2 291

2 266

2214

2421

2652

110

(Antal)

Övrigt  för traktorer

 

28

 

23

(4403)

19

 

29

 

23

(3168)

18

25

42

170

Redskap för jordbearbetning

161

126

145

330

435

325

219

250

114

Redskap för sådd och sprid-
  ning          

253

212

344

640

774

356

322

330

102

Bevattningsutrustning

25

25

15

15

15

18

18

18

100

Redskap för skörd och tröskning

731

658

800

898

1 126

1091

1010

1274

126

Redskap för rotfrukter

178

120

25

23

16

10

14

34

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

246

217

170

172

267

208

214

245

114

Transportredskap och last-
apparater

302

347

420

494

425

352

509

585

115

Torkar, kvarnar m.m.

208

201

170

163

174

205

171

195

114

Utrustning för mjölkning

108

134

143

238

255

266

242

188

78

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

414

469

400

490

539

570

514

629

123

Redskap för grundförbättring

3

1

1

1

3

9

12

7

56

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

135

144

97

68

59

110

174

174

100

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

318

317

328

339

386

300

321

339

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

4 851

4 844

5 074

6 190

6 763

6053

6209

6993

113