STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:06

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Johan Holmer, 036-15 60 68

statistik@jordbruksverket.se

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 20 November 2012.