STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:06

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2003–2010 miljoner kr

1. Investments in main groups of machinery, and equipment 2003 – 2010, million SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 2010
 i % av
 2009

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Traktorer        

1 578

1 741

1 850

1 996  

2 291

2 266

2214

2421

109

(Antal)

Övrigt  för traktorer

(3452)

17

 

28

 

23

(4403)

19

 

29

 

23

(3168)

18

25

141

Redskap för jordbearbetning

178

161

126

145

330

435

325

219

67

Redskap för sådd och sprid-
  ning          

272

253

212

344

640

774

356

322

91

Bevattningsutrustning

25

25

25

15

15

15

18

18

100

Redskap för skörd och tröskning

754

731

658

800

898

1 126

1091

1010

93

Redskap för rotfrukter

95

178

120

25

23

16

10

14

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagnar          

171

246

217

170

172

267

208

214

103

Transportredskap och last-
apparater

271

302

347

420

494

425

352

509

145

Torkar, kvarnar m.m.

187

208

201

170

163

174

205

171

84

Utrustning för mjölkning

134

108

134

143

238

255

266

242

91

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

472

414

469

400

490

539

570

514

90

Redskap för grundförbättring

4

3

1

1

1

3

9

12

132

Redskap för underhåll och
rengöring m.m.

132

135

144

97

68

59

110

174

158

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

242

318

317

328

339

386

300

321

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

4 532

4 851

4 844

5 074

6 190

6 763

6053

6209

103