STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.b. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (gurka).Riket.

4.b. Energy use in greenhouses 2008 (cucumber).Whole country.

 

Totalt 2008

 

Totalt 2005

MWh

Antal

företag

 

MWh

Antal

företag

Energikälla

 

 

 

 

 

 

 

Eldningsolja nr 1

29 399

32

 

44 281

47

Eldningsolja övriga

..

..

 

4 001

4

Gasol

..

..

 

3 469

3

Naturgas

23 814

16

 

60 226

25

Fjärrvärme

..

..

 

-

-

Elenergi

5 624

15

 

10 340

20

Bark, flis, spån

19 397

8

 

7 014

4

Ved

-

-

 

..

..

Biogas

-

-

 

-

-

Pellets, briketter

..

..

 

..

..

Torv

-

-

 

..

..

Halm

..

..

 

..

..

Övriga biobränslen

-

-

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Totalt

85 689

501

 

168 756

591

Total växthusyta, kvm

430 590

 

 

478 676

 

1)Antal företag räknas bara en gång i totalen, fast de kan ha flera energikällor.