STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:1

 

Energianvändning i växthus 2008

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.c. Energianvändning i växthus efter typ av energikälla 2008 (företag med gurka och tomat).Riket.

4.c. Energy use in greenhouses 2008 (mixed cucumber, tomato cultivation).Whole country.

 

Totalt 2008

 

Totalt 2005

MWh

Antal

företag

 

MWh

Antal

företag

Energikälla

 

 

 

 

 

 

 

Eldningsolja nr 1

3 415

25

 

10 929

49

Eldningsolja övriga

..

..

 

-

-

Gasol

..

..

 

1 293

3

Naturgas

..

..

 

..

..

Fjärrvärme

529

3

 

948

3

Elenergi

401

27

 

1 369

30

Bark, flis, spån

8 788

8

 

2 677

7

Ved

145

5

 

350

6

Biogas

-

-

 

-

-

Pellets, briketter

859

3

 

84

4

Torv

..

..

 

-

-

Halm

-

-

 

-

-

Övriga biobränslen

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Totalt

14 947

581

 

22 031

711

Total växthusyta, kvm

64 501

 

 

76 748

 

1)Antal företag räknas bara en gång i totalen, fast de kan ha flera energikällor.