STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 
Trädgårdsundersökningen 2007
Kvantiteter och värde avseende 2007 års produktion
Horticultural survey 2007
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Produktionsvärdet i den svenska trädgårdsodlingen minskade mellan 2006 och 2007

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till 3,4 miljarder kronor 2007. Det är en minskning av värdet med 4 % (127,7 miljoner kronor) jämfört med 2006.

Produktionsvärdet för frilandsodlingen minskade mellan 2006 och 2007 med 2 % (43,1 miljoner kronor). Produktionsvärdet minskade för köksväxter och frukt och ökade för bär och plantskoleväxter. Produktionsvärdet för växthusodlingen minskade mellan 2006 och 2007 med 5% (84,6 miljoner kronor).