STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Utvecklingen av produktionsvärde 1998-2002

1a. Development of production value 1998-2002

Produktgrupp

Värde

1998

tkr

Värde

1999

tkr

Värde

2000

tkr

Värde

2001

tkr

Värde

2002

tkr

Köksväxter på friland

563 900

575 300

564 000

633 500

667 300

Frukt

104 100

128 100

127 700

124 900

118 200

Bär

199 500

216 900

202 700

187 100

155 200

Plantskoleväxter

200 600

394 300

404 300

400 700

423 900

Snittblommor på friland

27 600

11 700

10 400

10 000

..

Summa frilandsodling

1 095 600

1 326 300

1 309 100

1 356 200

1 364 600

Köksväxter och bär i växthus

570 800

499 600

643 700

650 600

713 600

Snittblommor i växthus

70 200

62 500

57 900

58 800

38 000

Lökblommor till snitt i växthus1

237 000

185 000

200 700

218 100

227 300

Lökblommor i kruka i växthus1

..

88 200

92 400

100 400

115 300

Krukväxter

429 400

422 700

401 900

416 100

458 600

Utplanteringsväxter

175 400

151 400

148 700

150 300

165 300

Summa växthusodling

1 482 200

1 409 300

1 545 300

1 594 300

1 718 100

TOTALT

2 577 800

2 735 600

2 854 400

2 950 500

3 082 100

Sticklingar och småplantor

131 900

273 800

273 200

284 300

216 400

1 Lökblommor i kruka i växthus, redovisas före 1999 i gruppen lökblommor (till snitt) i växthus.