STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3f. Utplanteringsväxter i växthus

3f. Bedding plants in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2006

2007

2006

2007

2006

2007

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Impatiens

4 600

4 400

3,70

..

1 200

..

Lobelia

22 900

21 900

3,60

..

6 300

..

Penséer

64 200

61 500

3,20

3,20

20 100

19 100

Petunia

21 200

20 400

3,40

..

6 300

..

Tagetes

18 300

17 600

3,50

..

5 200

..

Övriga utplanteringsv.

76 200

73 100

3,80

..

20 000

..

S:a utplanteringsväxter

207 400

198 900

3,50

..

59 100

..