STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Sammanfattning på produktgrupp

4. Summing up in groups of products

Produktgrupp

 

Värde

2006

tkr

Värde

2007

tkr

Pris

2006

Pris

2007

Kvantitet

2006

Kvantitet

2007

Köksväxter på friland

990 400

819 300

..

..

..

..

Frukt

168 400

150 700

6,60

..

25 500

..

Bär

277 000

381 000

..

..

..

..

Plantskoleväxter

300 800

342 500

15,20

..

19 730

..

Summa frilandsodling1

1 736 600

1 693 500

..

..

..

..

Köksväxter och bär i växthus

745 500

724 100

..

..

..

..

Snittblommor i växthus

9 800

10 500

3,20

..

2 900

..

Lökblommor till snitt i växthus

291 400

278 200

2,40

..

119 900

..

Lökblommor i kruka i växthus

142 500

136 100

10,20

..

14 000

..

Krukväxter

413 900

378 100

10,40

..

39 900

..

Utplanteringsväxter

207 400

198 900

3,50

..

59 100

..

Summa växthusodling1

1 810 500

1 725 900

..

..

..

..

TOTALT

3 547 100

3 419 400

..

..

..

..

Sticklingar och småplantor

174 100

165 800

1,60

..

112 200

..