STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

5. Arealer och kvantiteter 2007 enligt Statistiskt meddelande "Skörd av trädgårdsväxter"1

5. Areas and quantities 2007 according to the report "Production of horticultural products"1

Produkt

Area

Skörd

Växthusodling

 

 

 

 

Gurka

744 600

kvm

31 300

ton

Kruksallat

57 800

kvm

14 200

(1000 st)

Kryddväxter

73 900

kvm

22 900

(1000 st)

Tomater

493 100

kvm

16 400

ton

Totalt växthusodling av köksväxter och bär

1 369 400

kvm

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär på friland

 

 

 

 

Jordgubbar

1 843

ha

13 000

ton

Äpple

1 363

ha

21 000

ton

Totalt frukt och bär på friland

3 206

ha

 

 

 

 

 

 

 

Frilandsodling av köksväxter

 

 

 

 

Blomkål

206

ha

3 100

ton

Gurka

145

ha

7 000

ton

Isbergssallat

1 118

ha

26 600

ton

Matlök

1 018

ha

34 900

ton

Morötter

1 804

ha

89 400

ton

Purjolök

121

ha

3 100

ton

Vitkål

394

ha

15 200

ton

Total frilandodling av köksväxter

4 806

ha

 

 

1         Här redovisas endast ett urval av de större produkterna inom resp. grupp. Hela redovisningen finns i det Statistiskt Meddelande JO 37 SM 0801 Skörd av trädgårdsväxter.

1         The areas and quantities that are published is a selection from the report JO 37 SM 0801 Production of horticultural products.