STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Utvecklingen av produktionsvärde 2003-2007

1b. Development of production value 2003-2007

Produktgrupp

Värde

2003

tkr

Värde

2004

tkr

Värde

2005

tkr

Värde

2006

tkr

Värde

2007

tkr

Köksväxter på friland

748 300

786 700

809 500

990 400

819 300

Frukt

152 600

143 300

130 100

168 400

150 700

Bär

258 600

260 300

314 000

277 000

381 000

Plantskoleväxter

447 600

338 700

401 100

300 800

342 500

Snittblommor på friland1

..

..

..

..

..

Summa frilandsodling

1 607 100

1 529 000

1 654 700

1 736 600

1 693 500

Köksväxter och bär i växthus

629 500

575 600

687 200

745 500

724 100

Snittblommor i växthus

29 000

29 300

12 800

9 800

10 500

Lökblommor till snitt i växthus

240 900

270 200

279 800

291 400

278 200

Lökblommor i kruka i växthus

125 300

132 400

142 300

142 500

136 100

Krukväxter

475 900

408 000

419 800

413 900

378 100

Utplanteringsväxter

174 800

165 700

201 600

207 400

198 900

Summa växthusodling

1 675 400

1 581 200

1 743 500

1 810 500

1 725 900

TOTALT

3 282 500

3 110 200

3 398 200

3 547 100

3 419 400

Sticklingar och småplantor

135 500

158 500

128 300

174 100

165 800

1         Produktion av snittblommor på friland har i princip upphört.