STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2d. Plantskoleväxter

2d. Nursery plants

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2006

2007

2006

2007

2006

2007

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Barrväxter

27 300

27 100

80,80

84,60

300

300

Bärbuskar

2 300

2 800

27,30

..

100

..

Fruktträd

72 100

88 900

70,90

..

1 000

..

Häck- och landskapsv.

21 600

26 600

5,60

..

3 800

..

Jordgubbsplantor

7 800

9 700

2,00

..

4 000

..

Klängväxter

1 100

1 300

34,70

..

30

..

Lövfällande träd

47 000

44 600

274,70

274,70

200

200

Perenner

49 000

66 200

9,60

13,60

5 100

4 900

Prydnadsbuskar

54 800

55 100

32,40

34,30

1 700

1 600

Rosor

9 900

10 400

20,90

23,20

500

500

Övriga plantskolev.

7 900

9 800

2,40

..

3 000

..

Summa plantskoleväxter

300 800

342 500

15,20

..

19 730

..