STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Köksväxter och bär i växthus

3a. Vegetables and berries in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2006

2007

2006

2007

2006

2007

tkr

tkr

kr/kg

kr/kg

ton

ton

Gurka

181 000

233 200

7,00

7,50

26 100

31 300

Jordgubbar

40 400

32 900

43,00

35,90

900

900

Kruksallat1

104 800

87 100

6,30

6,10

16 600

14 200

Huvud- & annan sallat1

17 800

16 200

3,80

..

4 700

..

Kryddväxter1

165 200

144 400

6,20

6,30

26 800

22 900

Melon

300

200

16,30

..

16

..

Tomat

221 300

195 900

12,70

11,90

17 400

16 400

Övriga köksväxter

14 200

14 200

..

..

..

..

S:a köksväxter i växthus

745 500

724 100

..

..

..

..

1 Kruksallat, kryddväxter, huvudsallad och annat sallat anges i 1 000 st resp. pris/st.