STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:2

 

Trädgårdsundersökningen 2007

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3c. Lökblommor till snitt i växthus

3c. Bulbous cut flowers in greenhouses

Produkt

Värde

Värde

Pris

Pris

Kvantitet

Kvantitet

2006

2007

2006

2007

2006

2007

tkr

tkr

kr/st

kr/st

1 000 st

1 000 st

Narcisser

2 200

2 100

2,90

..

800

..

Tulpaner

287 100

274 100

2,40

2,40

118 400

112 400

Övriga Lökblommor

2 100

2 000

3,20

..

700

..

Summa lökblommor

291 400

278 200

2,40

..

119 900

..