STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:4

 
Försäljning av mineralgödsel 2007/08
Sales of fertilisers during 2007/08
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Fortsatt ökad försäljning av mineralgödsel

Försäljningen av mineralgödsel uppgick under gödselåret 2007/08, dvs. under perioden 1 juli 2007-30 juni 2008 till 782 500 ton. Försäljningen ökade med 7 % eller 51 500 ton jämfört med året innan. Sedan gödselåret 2002/03 fram till 2005/06 minskade försäljningen av enkla gödselmedel med 29 %. De två följande åren har försäljningen av enkla gödselmedel ökat igen med 12 %. Försäljningen av kväveprodukter som står för den största andelen av enkla gödselmedel ökade med 5 % 2007/08 jämfört med året innan. Försäljningen av sammansatta gödselmedel har minskat sedan 2003/04 fram till gödselåret 2006/07. Efterföljande år ökade försäljningen igen. Försäljningen ökade med 9 % 2007/08 jämfört med året innan. NPK -produkter stod för den största andelen sålda sammansatta mineralgödselmedel 2007/08, 89 % och försäljningen ökade med 13 % jämfört med året innan.