STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2007/08

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Försäljning av mineralgödsel 2000/01-2007/08 med fördelning på viktigare sorter, uttryckt i kvantitet vara, ton

1. Sales of fertilisers divided in products, tons

Enkla gödselmedel

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvävegödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalksalpeter, N 15,5

266 675

213 778

221 281

183 302

50 855

56 309

57 775

8 843

Chilesalpeter, N 16

919

836

500

-

-

589

-

-

Na-salpeter/Probeta, N 20

10 386

9 461

8 975

7 989

7 817

6 090

4 285

2 144

Ammonsulfat, N 21

7 852

-

732

286

305

292

327

263

N 22

-

-

1 898

794

-

-

-

-

N 24

-

-

-

-

3 134

184

75

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASN, N 26

4 148

6 627

1 747

3 088

2 266

2 130

1 708

1 057

Kalkammonsalpeter/Axan,
N 26/27/28

235 495

198 981

238 828

240 533

273 036

267 754

287 566

360 416

Ammoniumnitrat N 34

51 224

75 638

33 498

31 339

19 283

23 799

30 980

29 880

N 32

-

-

-

1 842

85

84

93

34

Urea, N 46

553

484

382

475

519

225

271

235

566Kvävelösning, N 25/30

2 036

1 641

1 083

4 928

3 364

3 164

-

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flytande ammoniak

137

147

107

50

83

52

15

-

Salpetersyra, N 12

-

-

-

-

-

-

70

94

N 4

-

1 660

-

-

268

216

-

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kvävegödselmedel

579 425

509 253

509 031

474 627

361 015

360 888

383 165

403 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfosfat, P 20

2 599

1 890

1 691

1 484

1 041

773

878

929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a fosforgödselmedel

2 599

1 890

1 691

1 484

1 041

773

878

929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumklorid, K 50

2 621

1 862

2 464

2 470

2 354

2 273

2 218

2 529

Kaliumsulfat, K 42

691

549

689

731

648

398

742

621

Kalimagnesia, K 25

5 917

6 534

6 993

7 102

7 161

6 740

7 443

8 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kaliumgödselmedel

9 229

8 945

10 146

10 303

10 163

9 411

10 403

11 229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svavelgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

S 12/13

155

165

-

57

176

89

24

28

S 20/21

451

336

259

425

428

422

337

48

S:a Svavelgödselmedel

606

501

259

484

604

511

361

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a enkla gödselmedel

591 859

520 589

521 127

486 898

372 823

371 583

394 808

415 351