2                                                      Statistikrapport 2011:3

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 12 april 2011.