STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

Investments in agricultural machinery and equipment in 2009

 

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link "Första sidan - Sammanfattning" above, then click on the link "Hela publikationen (PDF)".

 

The investments in machinery and equipment for the agriculture sector in 2009 amount to a total of 6 053 million SEK. This is an increase with 19 % (in current prices) since the last census, carried out in 2006, and a decrease with 10 % since the last survey, made in 2008.

The posts with the largest increase since 2006 were "Equipment for land improvement", "Mowing equipment" and "Equipment for milk production". Investments in equipment for land improvement increased with 800 %, but was still the smallest post with total investments of 9 million SEK. The largest decrease was seen for "Equipment for root crops" which decreased with 60 % since 2006.

In constant prices the investments in 2009 increased with about 2 % since 2006.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Investments in agricultural machinery and equipment in main groups 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

2. Investments in machinery and equipment for tillage, sowing and spreading 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

3. Investments in machinery and equipment for harvesting and threshing 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

4. Investments in indoor equipment 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

5. Investments in agriculture machinery 1970-2009 in current and in constant prices (year 2009) in million SEK

List of terms

Bevattningsutrustning

Equipment for irrigation

Grovfodersilor inklusive utrustning

Silage stores and equipment

Hackar för halm och grönmassa

Choppers for straw and silage

Handels- och stallgödselspridare

Fertilizer and dung spreader

Harvar

Harrows

Kvarnar och foderbehållare

Mills och feedcontainers

Kvarnar

Mills

Lagersilo

Store silo

Pinnkultivatorer

Tine cultivators

Plogar

Ploughs

Pressar

Balers

Redskap för grundförbättring

Equipment for land improvement

Redskap för jordbearbetning

Equipment for tillage

Redskap för rotfrukter

Equipment for root crops

Redskap för skörd och tröskning

Equipment for harvesting and threshing

Redskap för sådd och spridning

Equipment for sowing and spreading

Redskap för underhåll och rengöring

Equipment för maintenance and cleaning

Rotorkultivator

Rotary cultivator

Räfsor, vändare och strängläggare

Rakes, tedders and swath turners

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

Equipment for forestry and gardening used by farmers

Skördetröskor

Combine harvesters

Slåttermaskiner och krossar

Mowers and mower conditioners

Sprutor

Sprayers

Stallinredningar

Stall equipment

Stallutrustning

Stable equipment

Såmaskiner

Sowing machines

Tallriksredskap

Disk harrows

Torkanläggningar

Driers

Torkanläggningar och lagersilor för spannmål

Driers and storage silos

Torkar

Driers (drying plants)

Traktorer

Tractors

Transportredskap och lastapparater

Transport and loading equipment

Utgödslings- och utfodringsanläggningar

Equipment for mucking out and feeding

Utrustning för mjölkning

Equipment for milk production

Vagnar

Waggons, trailers

Vältar

Rollers

Övrigt för traktorer

Others for tractors