STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap fördelat på större produktgrupper år 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009 i miljoner kronor

1. Investments in agricultural machinery and equipment in main groups 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

 

1997

Mkr

2000

Mkr

2003

Mkr

2006

Mkr

2009

Mkr

Mkr 2009 i % av 2006

Traktorer

(antal)

1 515

(3 839)

1 673

(4 035)

1 578

(3 452)

1 996

(4 403)

2 214

(3 168)

111

 

Övrigt för traktorer

4

21

17

19

18

95

Redskap för jordbearbetning

220

224

178

145

325

224

Redskap för sådd och spridning

259

234

272

344

356

103

Bevattningsutrustning

25

14

25

15

18

120

Redskap för skörd och tröskning

655

640

754

800

1 091

136

Redskap för rotfrukter

69

77

95

25

10

40

Vagnar

78

94

171

170

208

122

Transportredskap och lastapparater

203

292

271

420

352

84

Torkar, kvarnar m.m.

157

206

187

170

205

121

Utrustning för mjölkning

98

164

134

143

266

186

Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

237

309

472

400

570

143

Redskap för grundförbättring

1

4

4

1

9

900

Redskap för underhåll och rengöring m.m.

24

44

132

97

110

113

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

-

-

242

328

300

91

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

3 572

4 023

4 532

5 074

6 053

119