STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Jordbrukets investeringar i redskap för jordbearbetning, sådd och spridning 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009 i miljoner kronor

2. Investments in machinery and equipment for tillage, sowing and spreading 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

 

1997

Mkr

2000

Mkr

2003

Mkr

2006

Mkr

2009

Mkr

Mkr 2009 i % av 2006

Plogar[1]

121

117

82

50

193

386

Tallriksredskap, harvar, rotor- och pinnkultivatorer

71

61

58

82

114

139

Vältar samt diverse jordbearbetningsredskap

28

46

38

13

18

138

Summa jordbearbetningsredskap

220

224

178

145

325

224

 

 

 

 

 

 

 

Såmaskiner

126

90

94

67

137

204

Gödselspridare

108

116

137

230

175

76

Sprutor m.m.

25

28

41

47

44

94

Summa för sådd och spridning

259

234

272

344

356

103

 

 

 

 

 

 

 

Bevattningsutrustning

25

14

25

15

18

120

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

504

472

475

504

699

139

 

 

 

 [1] Från år 2003 avses tegplogar och växelplogar