STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap för skörd och tröskning 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009 i miljoner kronor

3. Investments in machinery and equipment for harvesting and threshing 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

 

1997

Mkr

2000

Mkr

2003

Mkr

2006

Mkr

2009

Mkr

Mkr 2009 i % av 2006

Skördetröskor

376

266

304

258

533

206

Pressar

115

160

197

207

259

125

Räfsor, vändare och strängläggare

30

20

38

35

51

146

Slåttermaskiner och krossar

126

170

206

271

200

74

Hackar för halm och grönmassa

7

10

9

28

34

121

Diverse redskap för skörd och tröskning

1

14

9

1

14

1 400

Summa redskap för skörd och tröskning

655

640

754

800

1 091

136

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för rotfrukter

69

77

95

25

10

40

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

723

717

849

825

1 101

133