STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:3

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Jordbrukets investeringar i inomgårdsutrustning 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009 i miljoner kronor

4. Investments in indoor equipment 1997, 2000, 2003, 2006 and 2009 in million SEK

 

1997

Mkr

2000

Mkr

2003

Mkr

2006

Mkr

2009

Mkr

Mkr 2009 i % av 2006

Ensilageutrustning[1]

56

82

42

26

37

142

Torkanläggningar och lagersilor för spannmål

74

92

100

98

114

116

Kvarnar och foderbehållare

27

32

45

46

54

117

Summa torkar, kvarnar m.m.

157

206

187

170

205

121

 

 

 

 

 

 

 

Utrustning för mjölkning

98

164

134

143

266

186

 

 

 

 

 

 

 

Utgödslings- och utfodringsanläggningar

119

154

148

52

92

177

Stallinredningar

118

155

324

348

478

137

Summa stallutrustning

237

309

472

400

570

143

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för underhåll och rengöring

24

44

132

97

110

113

 

 

 

 

 

 

 

Redskap för grundförbättring

1

4

4

1

9

900

 

 

 

 

 

 

 

Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket

-

-

242

328

300

91

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

544

754

1 171

1 139

1 460

128

 

 

 [1] Motsvarar den post som före år 2003 hette "Grovfodersilor inklusive utrustning"