STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2009/2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English