STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:4

 
Försäljning av mineralgödsel 2009/2010
Sales of fertilisers during 2009/10
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Försäljningen av mineralgödsel ökade med 21 %

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2009/10, dvs. under perioden 1 juli 2009 - 30 juni 2010, till 686 500 ton. Försäljningen ökade med 21 % eller 119 700 ton jämfört med föregående år.

Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 421 700 ton 2009/10. Det är en ökning av försäljningen med 20 % jämfört med föregående år.

Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 264 700 ton 2009/10. Försäljningen ökade med 23 % jämfört med föregående år.