2                                                      Statistikrapport 2011:4

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 23 maj 2011.