STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2009/2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Försäljning av mineralgödsel 2002/03-2009/10 med fördelning på viktigare sorter, uttryckt i kvantitet vara, ton

1. Försäljning av mineralgödsel med fördelning på viktigare sorter, uttryckt i kvantitet vara, ton (fortsättning)

1. Försäljning av mineralgödsel med fördelning på viktigare sorter, uttryckt i kvantitet vara, ton (fortsättning)

2. Försäljning av mineralgödsel uttryckt i ren växtnäring, tusen ton

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure