STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:4

 

Försäljning av mineralgödsel 2009/2010

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Försäljning av mineralgödsel 2002/03-2009/10 med fördelning på viktigare sorter, uttryckt i kvantitet vara, ton

1. Sales of fertilisers, broken down by products, tons

Enkla gödselmedel

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvävegödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalksalpeter, N 15,5

221 281

183 302

50 855

56 309

57 775

8 843

3 853

35 762

Chilesalpeter, N 16

500

-

-

589

-

-

-

-

Na-salpeter/Probeta, N 20

8 975

7 989

7 817

6 090

4 285

2 144

153

169

Ammonsulfat, N 21

732

286

305

292

327

263

469

342

N 22

1 898

794

-

-

-

-

-

-

N 24

-

-

3 134

184

75

14

144

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASN, N 26

1 747

3 088

2 266

2 130

1 708

1 057

3 794

1 687

Kalkammonsalpeter/Axan,
N 26/27/28

238 828

240 533

273 036

267 754

287 566

360 416

298 882

348 691

Ammoniumnitrat N 34

33 498

31 339

19 283

23 799

30 980

29 880

37 151

30 682

N 32

-

1 842

85

84

93

34

30

21

N 38

-

-

-

-

-

-

302

-

Urea, N 46

382

475

519

225

271

235

1 088

1 002

566Kvävelösning, N 25/30

1 083

4 928

3 364

3 164

-

13

67

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flytande ammoniak

107

50

83

52

15

-

-

-

Salpetersyra, N 12

-

-

-

-

70

94

89

78

N 4

-

-

268

216

-

123

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kvävegödselmedel

509 031

474 627

361 015

360 888

383 165

403 117

346 021

418 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfosfat, P 20

1 691

1 484

1 041

773

878

929

422

424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a fosforgödselmedel

1 691

1 484

1 041

773

878

929

422

424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumklorid, K 50

2 464

2 470

2 354

2 273

2 218

2 529

2 171

2 339

Kaliumsulfat, K 42

689

731

648

398

742

621

837

452

Kalimagnesia, K 25

6 993

7 102

7 161

6 740

7 443

8 078

1 914

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kaliumgödselmedel

10 146

10 303

10 163

9 411

10 403

11 229

4 922

2 791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svavelgödselmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

S 12/13

-

57

176

89

24

28

109

64

S 20/21

259

425

428

422

337

48

57

28

S:a Svavelgödselmedel

259

484

604

511

361

76

166

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a enkla gödselmedel

521 127

486 898

372 823

371 583

394 808

415 351

351 531

421 743