STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:07

 

Svensk fårnäring, en lägesrapport

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
 

Summary

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”.

 

Industry on the rise despite weak economical viability

A survey aimed at mapping Swedish sheep producers’ attitudes regarding sheep farming and their future plans for their businesses was conducted in 2012.

The survey results show that sheep mainly are held for the purpose of targeted grazing followed by working with animals. The majority of the producers do not regard financial gain as a reason for being a sheep producer. However, producers with larger flock sizes (more than 49 ewes and rams) consider financial gain as a motive to a greater extent than smaller producers. The same attitude concerning financial gain can also be found amongst younger producers.

About 78 % of the Swedish sheep producers plan to maintain or increase their number of sheep within the next three years. Producers planning to decrease the number of sheep or wind up their operations are mainly producers with smaller flock sizes (1–49 ewes and rams). Consequently, the average flock size is expected to increase. In addition, young producers are optimistic about the future; about 90 % of the producers younger than 45 years plan to increase or maintain the number of sheep.

The majority of the producers produce only lamb and mutton, 23 % respectively 3 % of the producers state that they beside meat also produce sheepskin and wool. Most producers producing sheepskin for sale belongs to the age group 45–64 years and it is mainly producers older than 64 years that produce wool for sale. Lambs are on average 6.7 months old at slaughter.

 

List of tables

List of terms

Avräkningspris

Producer price

Baggar

Rams

Besättningsstorlek

Flock size

Betesmark

Grazing land

Djur

Animal(s)

Driftsinriktning

Agricultural specialization

Ekonomiskt utbyte

Financial gain

Får

Sheep

Fårkött

Lamb/mutton

Fårskötsel

Sheep husbandry

Företag

Holding(s)

KPI

Consumer Price Index

Lamm

Lambs

Län

County

Produktionsmedel

Means of production

Skinn

Sheepskin

Slaktålder

Age at slaughter

Tackor

Ewes

Ull

Wool

Urval

Sample

Öppet landskap

Land which is not overgrown due to grazing

Bilaga 1: Enkätfrågor fårskötsel

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idnummer? 

 

 

2.

 

 

Ungefär hur gamla är lammen normalt när de säljs till slakt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

månader

         

 

3.

 

 

Säljer du några andra produkter från får förutom kött? T. ex ull eller skinn?

 

 

 mjölk

 ull

 skinn

     bereder och säljer själv produkter som ull och skinn

     ost eller andra mejeriprodukter

         

 

4.

 

 

Vad är det som gör att du bedriver fårskötsel?

Välj ett av två alternativ som passar bäst för respektive av följande par.

 

                     

   Att hålla landskapet öppet                     eller           Det ekonomiska utbytet            

   Det ekonomiska utbytet                        eller           Att arbeta med djur        

   Att arbeta med djur                               eller           Att hålla landskapet öppet                 

         

                     

5.

 

 

Hur planerarar du att ändra antalet får i din verksamhet under den närmaste 3-årsperioden?

 

  Fler får

  Lika många får         

  Färre får 

  Inga får 

         

 

 

6.

 

Vilka är de främsta anledningarna till den planen?