STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:07

 

Svensk fårnäring, en lägesrapport

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Frida Thorstensson, 036-15 64 19

 statistik@jordbruksverket.se

 

/

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 17 december 2012.