STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:02

 
Försäljning av mineralgödsel 2010/11
Sales of fertilisers during 2010/11
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Försäljningen av mineralgödsel ökade med 3 %

Försäljning av mineralgödsel uttryckt i kvantitet vara uppgick under gödselåret 2010/11, dvs. under perioden 1 juli 2010 – 30 juni 2011, till 704 274 ton. Försäljningen ökade med 3 % eller 17 807 ton jämfört med föregående år.

Försäljningen av enkla gödselmedel uppgick till 430 735 ton 2010/11. Det är en ökning av försäljningen med 2 % jämfört med föregående år.

Försäljningen av sammansatta gödselmedel uppgick till 273 539 ton 2010/11. Försäljningen ökade med 3 % jämfört med föregående år.